Eurooppalaisen esittävän taiteen vapaan kentän taloudellista ja sosiaalipoliittista tilannetta kartoittava tutkimus – vastaa kyselyyn viimeistään tammikuussa 2021

Kuvituskuva kysely

EAIPA – European Association of Independent Performing Arts on eurooppalaisten esittävän taiteen vapaata kenttää edustavien järjestöjen katto-organisaatio. EAIPA on perustettu vuonna 2018 lisäämään tietoa ja ymmärrystä esittävän taiteen vapaasta kentästä, sen toimintaolosuhteista ja rahoituksesta eri Euroopan maissa sekä vahvistamaan ja kehittämään olemassa olevien järjestöjen yhteistyötä. Teatterikeskus liittyi EAIPA:n jäseneksi vuonna 2020.

Continue Reading

Tapaamisia soveltavan taiteen teemojen äärellä ti 1.12. ja ke 16.12 Teatterikeskuksen jäsenille

kuvituskuva ihmisten käsiä

Teatterikeskuksen jäseninä on runsaasti ns. soveltavaa taidetta tekeviä toimijoita. Toiminnan nimityksenä voidaan käyttää myös esimerkiksi taidekasvatusta, sosiaalista sirkusta, yhteisötanssia, kulttuurihyvinvointiin liittyvää yleisötyötä – monia termejä saman tyyppiselle tekemiselle!

Teatterikeskuksen soveltavan taiteen toimikunnan kokoontumiset ovat olleet koronan vuoksia tauolla, mutta nyt on aika koota taas toimikunta yhteen – ja kutsua mukaan uusia jäseniämme.

Continue Reading

Miksi teemme yhteistuotantoja – ja miten? -seminaarikokonaisuus 24.–25.11.2020 KokoTeatterilla

Kuvituskuva katsomo

 

HUOM! TILAISUUS ON JOUDUTTU SIIRTÄMÄÄN KEVÄÄLLE 2021. ILMOITAMME UUSISTA PÄIVISTÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN.

Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Teatteri 2.0, Klockriketeatern, KokoTeatteri ja Teatteri Metamorfoosi järjestävät kaksipäiväisen seminaarikokonaisuuden yhteistuotannoista esittävän taiteen kentällä. Seminaarissa syvennytään yhteistuotantoihin liittyviin teemoihin ja problematiikkaan esimerkkien, keskustelun ja työskentelyn kautta. Yhtenä tavoitteena on kerätä asiantuntijatietoa ja hahmotella yhdessä sitä, minkälaisia tarpeita ja kehityskohtia havaitsemme mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Continue Reading

Avoin kirje Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhdistymiseen liittyen

Helsingissä 19.10.2020

Sirkuksen tiedotuskeskuksen hallitus ja toiminnanjohtaja
Tanssin tiedotuskeskuksen hallitus ja toiminnanjohtaja


Arvoisat vastaanottajat,

Teatterikeskus edustaa 50:tä esittävän taiteen vapaan kentän ammattiorganisaatiota. Järjestönä olemme tehneet runsaasti hyvin toimivaa yhteistyötä Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten kanssa erityisesti kulttuuripoliittisessa edunvalvonnassa. Näemme että tiedotuskeskusten yhdistymiseen liittyy paljon potentiaalia ja olemme päättäneet järjestönä kannattaa yhdistymistä.

Continue Reading

SIIRRETÄÄN! Työn näyttämö -työyhteisökoulutuspäivä teatterialan ammattilaisille 14.12.2020 Helsingissä

Kuvituskuva Työn näyttämö koulutus

HUOM! Uudenmaan alueen yleisötilaisuuksille annettujen rajoitusten takia joudumme siirtämään Työn näyttämö -tapahtuman keväälle 2021. Uuden ajankohdan löydyttyä tiedotamme asiasta ja avaamme ilmoittautumisen uudelleen. Olemme pahoillamme tilanteesta.

Teatterikeskus ry, Suomen Teatterit ry ja Teatteri 2.0 toteuttavat yhteistyössä teatterin ammattilaisille suunnatun työyhteisökoulutuksen.

Miten teatteriyhteisön toimintakulttuuri tukee tai hankaloittaa esittävän taiteen ammattilaisten työtä? Millä tavoin rakenteisiin kiinnitettyinä tai niissä freelancereina toimivat teatterintekijät ovat osallisia oman työnsä puitteiden määrittämisessä ja niiden kehittämisessä? Miten valta ja vastuu jakaantuvat teattereissa? Miten edesautetaan toimivaa vuorovaikutusta eri ammattiryhmien välillä?

Continue Reading

Lisää artikkeleita...