IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeelle Facebook-sivut

IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa.

IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.
Tällä Facebook-sivulla esitellään Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen hankkeessa toteuttamia kulttuurihyvinvoinnin palveluja, joita on suunnattu erityisesti kotona-asuville iäkkäille tai osittain palvelutaloissa- ja keskuksissa asuville. Räätälöidyt kulttuurihyvinvoinnin palvelut ovat osallistavaa, kokemuksellista taidetta, jossa vuorovaikutus ja muiden kohtaaminen ovat osa iäkkään arkea. Hankkeessa turvataan toiminnan jatkuvuutta kehittämällä palvelupolkuja ja toimintamalleja, jotka edistävät taiteen saavutettavuutta ja pitkäjänteistä toimintaa. Sivustolla saat tutustua hankkeen maailmoihin ja lisätä ymmärrystäsi siitä miten KULTTUURIHYVINVOINNILLA ON MERKITYSTÄ MONELLA TAVALLA. Ammattitaiteilijoiden toteuttamana siihen tulee ulottuvuus, joka ei ole korvattavissa millään muulla tavoin. Tämä ulottuvuus on tehtäväänsä sitoutunut TAIDE.