Esittelyssä Piste Kollektiivi: Pohjoisen uudet polut

Piste Kollektiivi on rovaniemeläinen ammattitaiteilijoiden ja taidekasvattajien kollektiivi, jolla on intohimo tehdä taidetta vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa ja sen osana. Se tuottaa laadukkaita ja erottuvia nykyaikaisia sirkus-, tanssi- ja teatteriesityksiä sekä soveltavan taiteen toimintaa.

Hyvinvointia taiteesta ikäihmisille - Pohjoisen uudet polut - hankkeessa viedään ikäihmisille laadukkaita ja räätälöityjä taidesisältöjä taideammattilaisten tuottamina, sekä tutkitaan ja kartoitetaan mielekästä tapaa tarjota ja tuottaa taideammattilaisten osaamista ja palveluita sote-kentälle. Hanke toteutetaan Pisteen kotipaikkakunnalla Rovaniemellä sekä Lapin alueella, missä ikääntyneitä on paljon ja väestörakenne kuntien kehityksen kannalta haastava.

 

Piste on työskennellyt erityisryhmien kanssa koko olemassaolonsa ajan, vuodesta 2007. Sen ammattitaiteilijoiden yli viidentoista vuoden kokemus yhteistyöstä sosiaali- ja terveysalojen kanssa on osoittanut tarpeen lisäpanostuksille sosiaalisesti sitoutuneen ja yhteisötaiteen kentällä. Sote-alan kumppaneiden ja erityisryhmien kanssa työskentelyssä yhteisten pysyvien rakenteiden ja pitkäjänteisen rahoituksen puuttuminen ovat ongelmia.

 

Hanke: 1) etsii tapoja ja luo muotoja tuoda taidekokemukset ja taideharrastukset kohderyhmän saavutettavaksi ikäystävällisesti 2) vie laadukkaita ja räätälöityjä taidesisältöjä ikäihmisille ammattilaisten tuottamina, sekä 3) tutkii mielekästä tapaa tarjota ja muotoilla taideammattilaisten osaamista ja palveluita sote-kentälle. 

Syksystä 2021 vuoden 2022 loppuun toteutettavan hankkeen tavoitteina on luoda malleja siihen, miten kunnissa voidaan turvata tasa-arvoiset taidekokemukset ikäihmisille. Erityisenä huomion kohteena ovat ne ikäihmiset, jotka ovat tällä hetkellä taidepalveluiden ulkopuolella.

 

PisteryIKO tiimi 0051

Kuvissa työntekijät:Laura Rekilä (Pinkki paita lyhemmät hiukset) Hankevastaava, tuottaja Hanna-Leena Metsävainio (musta paita) taiteilija-tuottaja Anne Niskanen (pitkä tukka pinkki paita,) taiteilija-tuottaja. Kuva: Tatu Kantomaa

 

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa.
IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.

Seuraa ja tutustu Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toteuttamia kulttuurihyvinvointipalveluja täällä.