Teatterikeskuksen lausunto 11.8.2021

Asia: Yleisötilaisuuksia järjestettävä riittävillä etäisyyksillä – ei metriväleillä

 

Pyydämme, että eri koronarajoituksista vastaavat Suomen hallitus, STM ja aluehallintovirastot huomioivat taide- ja kulttuurialan syvän ahdingon ja yksittäisten henkilöiden tulonmenetykset, ja suosittelevat pikaisesti kiihtymis- tai leviämisvaiheessa taide- ja kulttuurialan yleisötilaisuuksiin riittävää turvaväliä ilman metrirajoituksia.

 

Toivomme, että Suomen hallitus ottaa mallia muista maista, esim. Virosta, jossa rajoituksissa on huomioitu tapahtumien yleisömääriä.

 

Taide- ja kulttuuritapahtumien kirjo Suomessa on todella monimuotoinen. Se sisältää suurtapahtumien (esim. rock-festivaalit) rinnalla mittavan määrän pienten toimijoiden ympärivuotista ammattitaiteen toimintaa. On tärkeää erottaa alle 1 500 hengen yleisötapahtumat suurista tapahtumista, joissa tartuntariski on aivan toista luokkaa (teatteri- ja oopperasalien max yleisömäärä). Siksi toivomme, että alle 1 500 hengen tapahtumissa lähikontaktien osalta voidaan noudattaa yllä mainitsemaamme suositusta.

 

Vaikka koronatartunnat ovat kesän aikana kasvaneet rajusti, tartunnat ovat olleet vähäisiä pienempien toimijoiden järjestämissä taide- ja kulttuuritapahtumissa. Esittävän taiteen jatkuvaa toimintaa tuottavat yhteisöt ovat huolehtineet todella tunnollisesti turvallisuusohjeistusten noudattamisesta. Toivomme, että yhteisöt voivat tulevaisuudessa luottaa siihen, että tällainen huolehtiminen huomioidaan ja siitä palkitaan kohtelemalla tasavertaisesti muiden alojen kanssa. 

 

Koronapassien käyttöön ottamiseen liittyvä päätöksenteko vie oletettavasti aikaa ja edellyttää vaikutuksien selvittämistä perusteellisesti. Ennen kuin se saadaan käyttöön, on tärkeää ottaa pikaisesti askel kohti valoisampaa tulevaisuutta tällä pienellä, mutta äärettömän merkittävällä linjauksella turvavälien vapaammasta määrittämisestä. Tilannetta voi edistää myös taide- ja kulttuuriyhteisön itse asettamalla maskipakolla, jota jo käytettiin elokuun alussa Saarihelvetti-festivaalilla Tampereella. Lyhytkestoisissa esitystapahtumissa maskipakon toteutumista voidaan valvoa tehokkaasti. 

 

Taide- ja kulttuurialan toimijat eivät voi odottaa, että rokotettujen määrä yhteiskunnassa olisi tietyllä tasolla. Toimijoiden toimintamahdollisuudet on turvattava jo sitä ennen eli NYT. Nykyiset rajoitukset heikentävät merkittävästi työllisyyttä alalla, jota leimaa pätkätyön tekeminen ja määräaikaset työsuhteet.

 

Päätettäessä toimintaa ylläpitävistä toimenpiteistä taide- ja kulttuuritoimijoille on turvattava nopeaa virastotasoista päätöksentekoa, jossa erilaiset toimijat eivät joudu odottamaan toimintalupaa. Taide- ja kulttuurialan yhteisöjen taloudet eivät enää kestä odottamista, sillä viikonkin odotus voi aiheuttaa suuret tulonmenetykset. Esittävän taiteen aloilla tappiot ovat noin 1,5 miljoonaa euroa joka viikko, jos ala joutuu toimimaan nykyisillä turvaväleillä.

 

Vaadimme, että valmisteltaessa uutta tartuntalakia, taide- ja kulttuuritapahtumia kohdellaan tasavertaisesti muiden työllistävien alojen kanssa.

 

Kiittäen,

Anna Veijalainen, puheenjohtaja

Maaria Kuukorento, kehitysjohtaja

Teatterikeskus ry

Tags: edunvalvonta