Jäsenkriteerit

30.1.2017

 

Jäsenkriteerit:

  •          yhteisön toiminnan ammattimaisuus (esiintyjien tulee olla vähintään 50 %:sti esiintymisen ammattitaiteilijoita)
  •          toiminnan pitkäaikaisuus ja jatkuvuus tai perusteltu vahva näyttö taiteellisen työskentelyn pitkäjänteisestä tavoitteellisuudesta (esim. 5-vuotinen toimintasuunnitelma)
  •          toiminnan talouden rakenne ja säännöllinen toiminta-avustus joltakin julkiselta taholta
  •          kunkin hallituksen arvioima yhteisön taiteellinen taso tai taiteellinen näyttö sekä toiminnan perustuminen taiteellisiin ja/tai yhteisöllisiin arvoihin
  •          alueelliset lähtökohdat
  •          hallinnollinen itsenäisyys (esim. oma kirjanpito ja taiteellinen ensemble, voi kuitenkin toimia jonkin katto-organisaation osana, mutta ei olla julkisyhteisön omistama)