Jäsenyys

Jäsenyys

Teatterikeskus ry on vuonna 1971 perustettu ammattiryhmien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Teatterikeskus edistää jäsenryhmiensä toimintaedellytyksiä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Teatterikeskuksen jäsenet ovat ryhmämuotoiseen ja / tai taiteilijalähtöiseen toimintakulttuuriin nojaavia pieniä ja keskisuuria ammattitoimijoita. Jäsenyhteisöjen tavoitteena on ammattimaisen teatteri-, esitys-, tanssi- ja / tai näyttämötaiteen ammattimainen harjoittaminen.

Ammattimaisuudella ymmärretään päätoimista työskentelyä tai vastaavassa laajuudessa harjoitettua riittävää taiteellista kokemusta sekä kouluttautumiseen perustuvaa pitkäaikaista taiteellista työskentelyä riippumatta siitä, minkälaisissa sopimusoikeudellisissa tai taloudellisissa olosuhteissa toimintaa harjoitetaan.

Teatterikeskuksen jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruus määräytyy porrastetusti teatterille tai ryhmälle myönnetyn julkisen tuen mukaan. Jäsenmaksun vastineeksi tarjoamme paitsi edunvalvontaa ja kulttuuripoliittista vaikuttamista myös monipuolisesti muita palveluita. Tutustu kaikkiin jäsenpalveluihin täällä.

Lue myös Teatterikeskuksen toiminnanjohtajan ajatuksia siitä, miksi kannattaa kuulua edunvalvontajärjestöön.

Jäsenkriteerit

  •           teatterin toiminnan ammattimaisuus (esiintyjien tulee olla vähintään 50 %:sti esiintymisen ammattitaiteilijoita)
  •           toiminnan pitkäaikaisuus ja jatkuvuus tai perusteltu vahva näyttö taiteellisen työskentelyn pitkäjänteisestä tavoitteellisuudesta (esim. 5-vuotinen toimintasuunnitelma)
  •           toiminnan talouden rakenne ja säännöllinen toiminta-avustus joltakin julkiselta taholta
  •           kunkin hallituksen arvioima teatterin taiteellinen taso tai taiteellinen näyttö sekä toiminnan perustuminen taiteellisiin ja/tai yhteisöllisiin arvoihin
  •           alueelliset lähtökohdat
  •           hallinnollinen itsenäisyys (esim. oma kirjanpito ja taiteellinen ensemble, voi kuitenkin toimia jonkin katto-organisaation osana, mutta ei olla julkisyhteisön omistama).