Toiminta

Teatterikeskus ry
  • tarjoaa monipuolista palvelua ryhmämuotoisille jäsenteattereilleen,
  • tukee sekä teattereiden että alan muiden toimijoiden välistä yhteistyötä, ja
  • vaikuttaa aktiivisesti kulttuuripolitiikkaan.

Teatteri palvelee yhteiskuntaa monella tavalla, ja ryhmämuotoisten ammattiteattereiden ja -ryhmien tärkeänä tehtävänä on kehittää sekä teatteritaidetta että sen toimintarakenteita niin, että ne vastaavat entistä paremmin vallitsevan yhteiskunnan tarpeita ja tavoitteita. Samalla ne toimivat tärkeänä yhteiskunnallisena peilinä, paljastavat ajan ilmiöitä ja herättävät ajatuksia paremmasta tulevaisuudesta. Teatteritaiteen tulevaisuutta rakennetaan tekemällä yhteistyötä monella tasolla ja monen eri toimijan kesken. Teatterikeskuksen tehtävänä onkin edistää jäsenteattereidensa välistä yhteistyötä niin, että yksittäiset teatterit voisivat jakaa toimintaresurssejaan, kehittää ekologisesti järkevämpää tuotantotapaa ja tuottaa jatkuvasti uusiutuvaa ja uutta luovaa teatteritaidetta.

Teatterikeskus puhuu tasa-arvoisemman teatterikentän puolesta. Se pyrkii yhteiskunnallisella vaikuttamisellaan lähentämään olemassa olevan teatterikentän todellisuutta ja teatterilakia eli julkisen rahoituksen rakennetta. On tärkeää tarjota nuorille taiteentekijöille mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan ja kehittää oman sukupolvensa näköistä teatteritaidetta tutusta poikkeavin tavoin. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivan ammattiteatterikentän tukeminen ja kehittäminen on alan työllisyyden ja tulevaisuuden kehittämistä.

Teatterikeskus ry toimii ryhmämuotoisten ammattiteatterikentän asiantuntijana. Se pyrkii edistämään ryhmämuotoisen teatterin tunnettavuutta ja samalla kartoittaa niitä tutkimuksen ja tiedon tarpeita, joita ammattiteatteritoimintaan kohdistuu. Teatterikeskus jakaa tietoa teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivista ammattiteattereista ja ammattiteatteriryhmistä, tuotantotavoista ja kehitystarpeista. Se palvelee kaikkia teatterialan toimijoita opastamalla uusia ryhmiä ammattimaiseen teatteritoimintaan ja teattereiden kehittämiseen.

Teatterikeskus ry rakentaa teatterin tulevaisuutta. Tulevaisuus rakentuu yhteistyöstä myös asemansa vakiinnuttaneiden instituutioiden ja toimijoiden kesken, ja tässä työssä Teatterikeskus toimii aktiivisesti sillanrakentajana ja alan kehittäjänä. Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivien ammattiteattereiden tulevaisuus turvataan kehittämällä toimintarakenteita ja -tapoja julkisin ja yksityisin tuin. Tavoitteena on monipuolinen ja helposti saavutettava teatteritarjonta, jossa erilaiset ihmiset erilaisine tarpeineen tulevat entistä paremmin huomioiduiksi.