Esittelyssä ANTI – Contemporary Art Festival: Jaettu tulevaisuus

 

ANTI – Contemporary Art Festival: Jaettu tulevaisuus

ANTI – Contemporary Art Festival käynnistää Jaettu tulevaisuus -nimisen hankkeen tammikuussa 2022. Hanke järjestää vuoden ajan säännöllistä ja maksutonta taidetoimintaa 60-70-vuotiaille kaupunkilaisille Kuopion keskustassa sekä lähiöissä.

Taiteilija-ohjaajina toimivat Emma Fält ja Anna-Maria Väisänen. Jaettu tulevaisuus -hankkeen taiteellinen toiminta perustuu Fältin ja Väisäsen samannimiseen teoskonseptiin.

Hanke tukee ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitoa tarjoamalla monitaiteellisen, osallistujien tarpeista lähtevän prosessin, joka perustuu läsnäoloon, kuuntelemiseen ja osallistujien rajojen kunnioittamiseen.

antifestivalEmma Fältin ja Anna Maria Väisäsen teoksesta Jaettu tulevaisuus. Kuvaaja Harri Heinonen 2021

Kuva: Emma Fältin ja Anna-Maria Väisäsen teoksesta Jaettu tulevaisuus. Kuvaaja Harri Heinonen 2021

Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ikäihmisten keskuudessa. Taiteilija-ohjaajat tutkivat osallistujien kanssa kaupunkitilaa ja osallistujien asuinympäristöjä sekä osallistujien näihin liittyviä tarpeita ja haaveita. Prosessin pohjalta toteutetaan teos, joka esitetään ANTI-festivaalilla syyskuussa 2022.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa.
IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.

Seuraa ja tutustu Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toteuttamia kulttuurihyvinvointipalveluja täällä.

Esittelyssä Todellisuuden tutkimuskeskus: Vanhojen tanssit

Todellisuuden tutkimuskeskus: Vanhojen tanssit

“Vanhojen tanssit” on kuukauden mittainen esitystaidetapahtuma tanssiaiset, tapahtuma, happening, joka järjestetään ikäihmisille, jotka asuvat vielä kotona. Heille tarjotaan mahdollisuus tavata toisiaan ja taiteilijoita. Vanhojen tansseissa on kolme vaihetta:

  1. Valmistautuminen juhlaan, tutustuminen ja voimauttavien valokuvien otto
  2. Tanssiaiset
  3. Näyttely

Hanke on soveltavan taiteen ammattilaisten Jonna Wikströmin ja Pirre Toikkasen luotsaama projekti, joka on toteutettu kertaalleen vuonna 2019. Kokonaisuus koostuu kolmesta osasta, jotka ovat työpajat, juhla ja näyttely. Tarinateatteria ja voimauttavaa valokuvaa yhdistävä projekti tuo kotona asuvat seniorit vahvoiksi toimijoiksi, joiden oma taide ja tekijyys ovat olennainen osa projektia. Juhla-teema mahdollistaa oman elämänkaaren tärkeiden hetkien muistelun, mutta tuo iloa ja naurua myös tähän hetkeen. Tavoitteena ovat muun muassa vanhusten arvostuksen lisääminen, toimintakyvyn lisääminen ja edistää kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

TTK Muokannut kuvista Jonna Wikström Kuva Lindholm HakonMuseovirasto ja Jonna Wikström kotialbumi

Muokannut kuvista Jonna Wikström Kuva Lindholm HakonMuseovirasto ja Jonna Wikström kotialbumi

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa.
IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.

Seuraa ja tutustu Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toteuttamia kulttuurihyvinvointipalveluja täällä.

Esittelyssä Piste Kollektiivi: Pohjoisen uudet polut

Piste Kollektiivi on rovaniemeläinen ammattitaiteilijoiden ja taidekasvattajien kollektiivi, jolla on intohimo tehdä taidetta vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa ja sen osana. Se tuottaa laadukkaita ja erottuvia nykyaikaisia sirkus-, tanssi- ja teatteriesityksiä sekä soveltavan taiteen toimintaa.

Hyvinvointia taiteesta ikäihmisille - Pohjoisen uudet polut - hankkeessa viedään ikäihmisille laadukkaita ja räätälöityjä taidesisältöjä taideammattilaisten tuottamina, sekä tutkitaan ja kartoitetaan mielekästä tapaa tarjota ja tuottaa taideammattilaisten osaamista ja palveluita sote-kentälle. Hanke toteutetaan Pisteen kotipaikkakunnalla Rovaniemellä sekä Lapin alueella, missä ikääntyneitä on paljon ja väestörakenne kuntien kehityksen kannalta haastava.

 

Piste on työskennellyt erityisryhmien kanssa koko olemassaolonsa ajan, vuodesta 2007. Sen ammattitaiteilijoiden yli viidentoista vuoden kokemus yhteistyöstä sosiaali- ja terveysalojen kanssa on osoittanut tarpeen lisäpanostuksille sosiaalisesti sitoutuneen ja yhteisötaiteen kentällä. Sote-alan kumppaneiden ja erityisryhmien kanssa työskentelyssä yhteisten pysyvien rakenteiden ja pitkäjänteisen rahoituksen puuttuminen ovat ongelmia.

 

Hanke: 1) etsii tapoja ja luo muotoja tuoda taidekokemukset ja taideharrastukset kohderyhmän saavutettavaksi ikäystävällisesti 2) vie laadukkaita ja räätälöityjä taidesisältöjä ikäihmisille ammattilaisten tuottamina, sekä 3) tutkii mielekästä tapaa tarjota ja muotoilla taideammattilaisten osaamista ja palveluita sote-kentälle. 

Syksystä 2021 vuoden 2022 loppuun toteutettavan hankkeen tavoitteina on luoda malleja siihen, miten kunnissa voidaan turvata tasa-arvoiset taidekokemukset ikäihmisille. Erityisenä huomion kohteena ovat ne ikäihmiset, jotka ovat tällä hetkellä taidepalveluiden ulkopuolella.

 

PisteryIKO tiimi 0051

Kuvissa työntekijät:Laura Rekilä (Pinkki paita lyhemmät hiukset) Hankevastaava, tuottaja Hanna-Leena Metsävainio (musta paita) taiteilija-tuottaja Anne Niskanen (pitkä tukka pinkki paita,) taiteilija-tuottaja. Kuva: Tatu Kantomaa

 

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa.
IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.

Seuraa ja tutustu Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toteuttamia kulttuurihyvinvointipalveluja täällä.

Esittelyssä Teatterikone: Vuotila nuotiolla

Teatterikone: Vuotila nuotiolla

Teatterikoneen Vuotila nuotilla -esityksen lähtökohtana on vuorovaikutuksellinen taidekohtaaminen ikäihmisen kanssa. Yksin kotona asuvat ikäihmiset jäävät usein vaille vuorovaikutuksellista kohtaamista, tai osallistavaa toimintaa. Esitys tarjoaa hetken, jossa katsoja viedään muistojen äärellä, kuunnellaan, keskustellaan ja ollaan hetki yhdessä.  

Teatterikone vuotila nuotilla 2021

Kuva: Vuotila nuotiolla Kuvaaja: Aaro Vuotila


Vuotila nuotiolla on kahdenvälinen taidekohtaaminen, jonka kohderyhmä on ikäihmiset. Ohjelma toteutetaan etäyhteyden välityksellä kotihoidon asiakkaille. Näyttelijä, laulaja-lauluntekijä Aaro Vuotila on nuotiopaikalla ja sytyttää tulet, kun etäyhteys muodostetaan. Mitä muistoja räiskyvä tuli ja nuotion savu nostavat? Mitä mieleen palaa nuotiolla?

Kokijan muistot ja hänen kanssaan käyty keskustelu kiertyy Vuotilan käsissä ainutlaatuiseksi lauluksi, jonka hän kitaran kanssa esittää ohjelman lopuksi.

 

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa.
IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.

Seuraa ja tutustu Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toteuttamia kulttuurihyvinvointipalveluja täällä.

IKO-hanke: Ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla

IKO-Hanke

Ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla

Taiteen edistämiskeskus (Taike) sai sosiaali- ja terveysministeriöltä 680 000 euroa jaettavaksi Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishankkeeseen.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus.

”Kyseessä on ensimmäinen kulttuurille suunnattava rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön hallitusohjelmasta”, toteaa Taiken erityisasiantuntija Johanna Vuolasto.

”Tähtäämme hankkeessa siihen, että ikäihmisten elämänlaatu paranee, osallisuuden kokemukset lisääntyvät ja siihen, että iäkkäät ihmiset löytävät mielekästä sisältöä elämäänsä”, Vuolasto jatkaa.

Hankkeessa kehitetään etsivän kulttuurityön toimintamalleja erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille.

Toimintamalli voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taide tuodaan räätälöitynä ikäihmisen kotiin tai sitä, että iäkäs henkilö saatetaan kulttuuriharrastuksen pariin.

Lisäksi hankkeessa vakiinnutetaan kulttuurilähetetoimintaa vähävaraisille ja omatoimisille ikäihmisille. Tämä tapahtuu laajentamalla Kaikukortin käyttöönottoa eri puolilla Suomea. Kaikukortilla taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, museoihin, teatteriin tai konsertteihin.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishanke toteutetaan yhteistyössä Teatterikeskus ry:n, Kulttuuria kaikille, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja AILI-verkoston pilottikuntien Rovaniemen, Seinäjoen ja Espoon kanssa. Taike toimii kehittämishankkeen koordinoijana.

”Esittävän taiteen yhteisöt tuovat hankkeeseen mukaan kokemuksensa ja intonsa tehdä ikäihmisille suunnattuja palveluja. Tämän hankkeen avulla he saavat tehdä merkittävää työtään entistä laajemmalle ryhmälle”, kertoo Teatterikeskus ry:n kehitysjohtaja Maaria Kuukorento.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishankkeen tavoitteena on tehdä kulttuurityön toimintamalleista pysyviä. Ne tallennetaan Innokylä-alustalle. LINKKI https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/ikaohjelma-hyvinvointia-kulttuurista-ikaihmisille

Hanke on osa kansallista ikäohjelmaa. Poikkihallinnollisen ikäohjelman 2030 tavoitteena on mm. suunnata ennaltaehkäiseviä toimia iäkkäälle väestölle, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus sekä nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä. Kokonaisuus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.

Lisätiedot

Johanna Vuolasto

erityisasiantuntija

Taiteen edistämiskeskus

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

puh. 0295 330870

Kansallisen ikäohjelman faktalehti LINKKI https://stm.fi/documents/1271139/74876143/Faktalehti+Kansallinen+ik%C3%A4ohjelma.pdf/8fc4aed7-1119-07e8-2e10-a3835d8b6954/Faktalehti+Kansallinen+ik%C3%A4ohjelma.pdf?t=1620720538054

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030: Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi LINKKI https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162462